Účetnictví - daňové poradenství - PODĚBRADY
MGR. ING. ZDENĚK HOSA
DAŇOVÝ PORADCE Č. 3543
 
 

 
Komora daňových poradců ČR

 

Účetnictví Poděbrady - administrativa

linka

Ostatní administrativní služby

linka

sipka PLACENÍ - platební styk s bankou, provádění úhrad, správa svěřeného bankovního účtu, příprava převodních příkazů k exportu

sipka PRACOVNĚ PRÁVNÍ AGENDA - sepisování a příprava pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti

sipka INVENTARIZACE - provádění, příprava, dohled nad inventarizací zásob a dlouhodobého majetku firmy

sipka REPORTING - příprava obecných i speciálních tabulek, přehledů, sestav pro vedení firmy, vlastníky, banky, leasingové společnosti

sipka FAKTURACE - vystavování faktur za výrobky, zboží služby firmy,

sipka VEDENÍ SKLADOVÉ EVIDENCE - evidování pohybů materiálu, zboží, výrobků, zpracování kalkulací výrobků

sipka KNIHA JÍZD - zpracování knihy jízd dle dokladů v účetnictví, daňové evidenci

sipka CESTOVNÍ PŘÍKAZY - zpracování cestovních příkazů

 
linka
 
 
Copyright © 2015 MGR. ING. Zdeněk Hosa - PODĚBRADY - mapa webu - WEBMASTER ZMORWARE