Účetnictví - daňové poradenství - PODĚBRADY
MGR. ING. ZDENĚK HOSA
DAŇOVÝ PORADCE Č. 3543
 
 

 
Komora daňových poradců ČR

 

Účetnictví Poděbrady - daně a daňové poradenství

linka

Veškerá daňová přiznání a hlášení

linka

sipka DPPO, DPFO, DPH, hlášení v oblasti srážkových daní.

sipka daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí

sipka pravidelné souhrnné hlášení o intrakomunitárních dodávkách

sipka hlášení Intrastatu

sipka přehledů pro OSSZ a ZP

sipka s plnou odpovědností - děláme i Vaše účetnictví

sipka s částečnou odpovědností - účetnictví zběžně zkontrolujeme

sipka se zárukou jen za daňové přiznání - vycházíme pouze z Vašich podkladů
   (předvaha, rozvaha, výsledovka v analytickém členění)
 

Zastupování před sprácem daně

linka

sipka na základě plné moci s odložením termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

sipka při kontrolách

sipka při sporech se správcem daně

sipka zahraničních subjektů při zpětném vracení české DPH
 

Sestavování podání ke správci daně

linka

sipka plné moci

sipka žádost, stížnosti, odvolání

sipka námitky, reklamace
 

Daňové poradenství (telefonicky, emailem, písemně)

linka

sipka konzultace nad volbou nejvhodnějšího postupu v podnikání s ohledem na placení daní - optimalizace

sipka zamezení dvojímu zdanění v mezinárodním obchodě

sipka zdanění v rámci EU

sipka analýza a revize veškerých smluv z hlediska daňových dopadů

sipka poradenství k specifickým projektům

sipka sledování novel daňových zákonů a upozorňování klienta na jejich vliv v jeho případě
 

DAŇOVÝ AUDIT

linka

sipka daňový audit v průběhu zdaňovacího období

sipka vyhodnotíme Váš SW, pracovníky a zaměříme se na chyby které z toho vyplývají

sipka například: vyjímečné náklady, rezervy, opravy najatého majetku, pořizování majetku, franchisy, factoring, komodity atd.

sipka výstupem je ZPRÁVA, která shrnuje nalezené nedostatky a navrhuje způsoby jejich odstranění, včetně doporučení pro úpravy vedení účetnictví
 

Daňové Due diligence

linka

sipka chystáte se vstoupit do jiné společnosti formou majetkové účasti (koupě podílu, akcií) nebo koupit celou společnost

sipka výstupem je zpráva se seznamem nedostaků, jejich finančním dopadem, návrhem možností opravy
 

linka
 
 
Copyright © 2015 MGR. ING. Zdeněk Hosa - PODĚBRADY - mapa webu - WEBMASTER ZMORWARE