Účetnictví - daňové poradenství - PODĚBRADY
MGR. ING. ZDENĚK HOSA
DAŇOVÝ PORADCE Č. 3543
 
 

 
Komora daňových poradců ČR

 

Účetnictví Poděbrady - vedení účetnictví - daňové poradenství

linka
Zabýváme se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd. Oblasti podnikání klientů. Pro klienty zajišťujeme i další administrativní služby na vyžádání.

Na základě Osvědčení daňového poradce č.3543 sestavuji pro klienty daňová přiznání a hlášení finančnímu úřadu a poskytuji jim daňové poradenství. To jak okamžitě po telefonu, tak v případě složitějších problémů po přiměřené lhůtě na prozkoumání právní úpravy, seznámení se s judikaturou a publikovanými odbornými názory. Klienta pak seznámím s variantami řešení a jejich případnými dopady.
 

Nabízené účetní a daňové služby

linka

sipka zpracování daňových přiznání
sipka vedení účetnictví
sipka zpracování mezd
sipka administrativní služby (fakturace, vedení skladu)
sipka zastupování při jednání s úřady na základě plné moci
sipka poradenství (finační, účetní, daňové)
sipka daňová optimalizace (prohlédnu co u Vás změnit)
sipka mezinárodní zdanění (USA, Slovensko, Ukrajina, UK atd.)


Nabízené speciální služby

linka

sipka angličtina - chcete abychom s Vámi nebo za Vás jednali v angličtině, není problém,

    rovnou volejte na telefon 603859361

sipka potřebujete něco netradičního - půjdeme s Vámi do banky domluvit úvěr

sipka účetnictví on-line - máme řešení

sipka chcete promyslet kombinaci právního daňového a soukromého problému

sipka chcete konzultanta v kteroukoliv dobu (podnikatelské nápady se rodí bez ohlášení)

sipka chcete někoho, kdo si stojí za vlastním tvrzením - s klienty uzavíráme smlouvu a jsme pojištěni

sipka propočty investic (cash-flow, návratnost investice)
 

V čem jsme jiní

linka
Snažíme se stále zlepšovat. Ať je to dalším studiem, na seminářích, čtením odborných článků.

Snažíme se stále zlepšovat služby poskytované klientům. Lepší komunikací s nimi, pomoc i s neúčetními problémy (finanční konzultace, administrativní výpomoc, asistence při jednání s bankami, možnost práce on-line na jednom účetním systému atd.).

Snažíme se stále zlepšovat naše vlastní vnitřní postupy. (komunikace s autory našeho účetního SW, naznačujeme jim co zlepšit, vylepšujeme vlastní organizaci práce, abychom zamezili vzniku nedorozumnění a chyb).
linka
 
 
Copyright © 2015 MGR. ING. Zdeněk Hosa - PODĚBRADY - mapa webu - WEBMASTER ZMORWARE