Účetnictví - daňové poradenství - PODĚBRADY
MGR. ING. ZDENĚK HOSA
DAŇOVÝ PORADCE Č. 3543
 
 

 
Komora daňových poradců ČR

 

Účetnictví Poděbrady - osobní finance

linka

Trocha historie a úvah

linka
Ve středověku v českých zemích existoval institut "rodinný nedíl" tak jak je stále nazýván a jak se o něm přednáší na právnických fakultách. Nabýval dvou podob, šlechtický a selský.

Uživit rodinu znamenalo nedrobit rodinný majetek. Ten přecházel pouze na jednoho člena rodiny (prvorozený syn). Tehdejší společenské zřízení (stavovská monarchie) a stav technologií (převážně ruční výroba a zemědělství s trojpolním systémem hospodaření) učinily z rodinného nedílu nutnost.
 

Současnost

linka
V podstatě stejné pravidlo platí dodnes. Nelze rozprodat majetek či ho zablokovat nesmyslnými spory. Díky rozvoji civilizace a přebírání "šikovných" právních instrumentů máme poněkud širší možnosti. (např. fondy, nadace, investiční akciovky, dědické odkazy, dědění s podmínkou, německý model správy společnosti dozorčí radou, evropská akciová společnost, daňové ráje, off-shore společnosti, anonymizace vlastnictví atd.)
 

Jak na to?

linka

Můžeme na schůzce probrat věci jako

 

sipka Family office

sipka konsolidace neboli zjednodušení správy majetku

sipka mezigenerační transfer předání firmy

sipka rodinný holding

sipka nadace

sipka svěřenský fond

sipka Asset management

sipka Risk management

sipka Wealth Management

sipka Wealth planning

sipka struktura řízení majetku

sipka benefity členům rodiny

sipka ochrana před předčasným úmrtím (dědické řízení a spory, manželské spory)
            snížení nervozity ostatních členů rodiny

sipka plánování nástupnictví

sipka rodinná firma

sipka správa majetku v budoucnosti

  

Proč my?

linka
Jako daňový poradce se vlastně stále zabývám ochranou majetku klientů. A jako vlastní daňové poradenství i tento úkol se snažím dělat co nejlépe. To, že FAMILY & FUND poradenství patří mezi moje běžné úkoly poznáte na první schůzce.
 
linka
 
 
Copyright © 2015 MGR. ING. Zdeněk Hosa - PODĚBRADY - mapa webu - WEBMASTER ZMORWARE