Účetnictví - daňové poradenství - PODĚBRADY
MGR. ING. ZDENĚK HOSA
DAŇOVÝ PORADCE Č. 3543
 
 

 
Komora daňových poradců ČR

 

Účetnictví Poděbrady - certifikáty a osvědčení

linka
daňový poradce Poděbrady  

Osvědčení daňového poradce

linka
Zkoušky daňového poradce jsem po letech působení v oblasti účetnictví a po nepočítaně absolvovaných školení, seminářů, složil v roce 2001. Druhou část zkoušek jsem skládal na FÚ pro Prahu 1 kousek od Václavského náměstí. Jedna z otázek, s kterou mne zkoušející počastovali byla: DP+DPH u softwaru.
     
linka
právnická fakulta  

Diplom Právnická fakulta

linka
Diplomová práce na téma Obsahová a formální kontrola správnosti smluv. Tedy téma zadané katedrou obchodního práva. Vedoucím práce byl prof. JUDr. Josef Bejček, CSc, děkan fakulty. Téma diplomové práce bylo v podstatě zaměřeno na pojem dobré mravy používaný v občanském právu a pojem poctivý obchodní styk používaný v obchodním právu. Sledoval jsem i jejich ekvivalenty v právních řádech okolních zemí a USA (stát Maine). Jedná se o těžko uchopitelné pojmy s nepřesnými obrysy, upřesňované až soudní judikaturou, pro jednotlivé konkrétní případy.
     
linka
PEF

cena
 

Diplom Provozně ekonomická fakulta

linka
Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, obor manažersko ekonomický. Během studia jsem v rámci volitelných předmětů vybíral takové, aby se svou odborností blížily účetnictví a daním.

Diplomová práce na téma Daňové, účetní a právní aspekty likvidace obchodních společností a konkurz.... Díky tomu, že jsem v ní poukázal na evropskou směrnici týkající se práv zaměstnanců firem, které se ocitly v konkurzním řízení, byla práce oceněna Cenou děkana za vynikající práci.

Bylo to totiž podle informací dostupných vedoucímu diplomové práce poprvé, kdy bylo něco o této směrnici publikováno v ČR.
linka
bilncni  

Certifikát Bilanční účetní

linka
Tento certifikát mne stál mnoho námahy a přitom jeho efekt (kromě získaných znalostí) je mizivý. Svaz účetních začal tuto certifikaci po vzoru ACCA z Velké Británie a stále slibovali, že bude předstupněm pro získání kvalifikace auditora nebo mezinárodních zkoušek ACCA.

Sice mi uznali některé zkoušky z VŠ a zkoušku z daní na základě skutečnosti, že jsem se mezitím stal daňovým poradcem, ale ty nejtěžší zkoušky jsem musel, po několika vícedenních školeních, přečtení doporučených knih a počítání zkušebních příkladů, složit. Manažerské finance byly mezi nimi, ale ještě o trošku výživnější bylo Manažerské účetnictví. Zahrnuje mimo jiné oblasti jako vnitropodnikové účetnictví, rozpočty, kalkulace, výpočty skladových optimalizací různými metodami a metody manažerského rozhodování (včetně využití pravděpodobnostních výpočtů).
     
linka
ŽL

ŽL
 

Živnostenský list - vedení účetnictví

linka
Z obou náhledů na původní ŽL plyne, že v oboru účetnictví-daně se pohybuji dost dlouho a hlavně bez přerušení. Na začátcích, kdy nebyly běžně dostupné účetní programy jsme zpracovávali účetnictví v programu Calc602 (od Software602), v jehož makrojazyku (podobném Basicu) jsem naprogramoval jednoduché účetnictví včetně základních tiskových sestav.

To mi nečinilo významnější problém neboť ze SŠ jsem odešel obeznámen se strukturovaným programování v Basicu (počítač IQ151) a se znalostí objektově orientovaného programování v Turbo Pascalu (asi slušovické PC).

Teprve později jsme přešli na Ucto (Tichý Ježek) a Stereo (Ježek). Ty vyhovovaly našim požadavkům na minimální obtěžování obsluhy zbytečným menu a klikáním myší. Nyní ze stejného důvodu používáme účetní SW Premier.
     
linka
 
 
Copyright © 2015 MGR. ING. Zdeněk Hosa - PODĚBRADY - mapa webu - WEBMASTER ZMORWARE