Účetnictví - daňové poradenství - PODĚBRADY
MGR. ING. ZDENĚK HOSA
DAŇOVÝ PORADCE Č. 3543
 
 

 
Komora daňových poradců ČR

 

Účetnictví Poděbrady - Jak to nemá být

linka
K psaní tohoto poznámkového komentáře mne přivedly zážitky z přebíraných účetnictví. No posuďte sami:

sipka hospoda - klient musel předchozího účetního ke každému termínu DPH hledat po místních hospodách, s cílem získat od něj vyplněný formulář DPH a částku, kterou má zaplatit

sipka zkreslené účetnictví - po převzetí účetnictví a zkoumání co tam všechno je, jsme nalezli na majetkových účtech auto z úvěru dávno prodané, zmatky v odpisování, výsledkem byla dodatečná daňová přiznání a změna HV minulých období o částku cca 970 tis.Kč do ztráty (účetnictví připravené ke prodeji firmy bylo významně zkreslené)

sipka dokladová inventura - tradiční téma při přebírání účetnictví, v zákoně o účetnictví je stanovena povinnost inventarizovat všechny rozvahové účty, přesto se naši klienti dozvěděli od předchozích účetních, že to není povinnost, mám - nedám, nedám, stačí Vám hlavní kniha. Moje rada zní NEPLAŤTE JIM DOKUD VÁM NEPŘEDAJÍ TO CO JE POVINNOST VYTVÁŘET ZE ZÁKONA A CO UŽ MÁTE ZAPLACENÉ

sipka přerušené odepisování - budova zůstává v majetku cca 30 let, často se za tu dobu provede nějaké TZH nebo se přeruší daňové odpisování, a jsou účetní programy či účetní kteří neumí počítat odpisy v následujících letech a když my to přebíráme, tak docházíme k rozdílným částkám při přepisu budovy na inventární kartu

sipka stavba za 2,451 mil.Kč - v účetnictví nepořádek, čistíme, hledáme, ale zůstává nám stavba za 2,451 mil.Kč, kterou stále nemůžeme najít, k účtům nebyl rozpis, inventární karty majetku žádné, bývalá účetní nekomunikuje

sipka odpis pozemku - pozemek se neodepisuje, to však předchozí účetní neví a tak spolu se stavbou do nákladů dává i kus ceny pozemku, naštěstí jen 2 roky a to spraví dodatečné přiznání

sipka pokladna 5,5 mil. Kč - předchozí účetní neměl/la povědomí o tom, že stav pokladny na konci roku musí aspoň trochu býti reálný, v tomto případě toho bylo ale víc a pro majitele bylo nejjednodušší poslat firmu do konkurzu

sipka na co SALDO - saldokonto je takový přehledný typ sestavy, zobrazující informace o úhradách faktur (tím lze i včas nalézt chybu), v jedné firmě to účetní nepoužívaly protože to počítač sestavuje moc dlouho a v druhé firmě měly výmluvu, že z toho lezou nesmysly. Jenže sestavy nezaplacených faktur z pohledávek a závazků jsou často nepřehledné. Výsledek? saldokonto neuhrazených došlých faktur o 50 stránkách.

sipka výpovědní doba - předchozí účetní trvala na dodržení výpovědní doby dle smlouvy o zpracování účetnictví, takže klient zaplatil zpracování 1q2013 2x. Je totiž nanejvýš vhodné míti účetní období celé v jednom účetním SW (kvůli tiskovým sestavám. které pak tvoříte ručně sčítáním 2 sestav).

sipka polotovar u kontroly - účetní předala pracovníkovi FU u kontroly polotovar, nedodělané účetnictví s nadbytečnými dokumenty a osobními poznámkami, výsledkem byl doměrek ve statisících

sipka účetnictví SVJ - pomáhal jsem nově zvolenému předsedovi SVJ zrekonstruovat staré roky, podvojné účetnictví ve formě amerického deníku v EXCELU, ale nesedí vazby mezi roky, MD se nerovná DAL, špatné přeúčtování HV každý konec roku a přeúčtování na členy, nevím jak předchozí toto mohli odprezentovat členům

sipka sklad v množství - nový klient, drobná výroba, když se ptám na sklad, tak zjistím, že jsou v Pohodě neboť vedou skladovou evidenci pouze v jednotkách množství, žádné korunové vyjádření. Takže nemají jak ocenit nedokončenou výrobu a výrobky na skladě na konci roku. Pro FU je to oblíbená položka k hledání i doměření, snadno vypočítatelná a vysoká částka z jedné účetní operace, která se nedotkne DPH.

Pozn: k dokladové inventuře - máme také kladné zkušenosti, kdy novému majiteli firmy účetní předal i zálohu dat z jejího účetního SW, nebo kdy předchozím účetním byla firma Deloitte a předala naprosto ukázkově zpracovanou dokladovou inventuru (odkazy, kopie, osobní poznámky, emaily).
 
linka
 
 
Copyright © 2015 MGR. ING. Zdeněk Hosa - PODĚBRADY - mapa webu - WEBMASTER ZMORWARE