Účetnictví - daňové poradenství - PODĚBRADY
MGR. ING. ZDENĚK HOSA
DAŇOVÝ PORADCE Č. 3543
 
 

 
Komora daňových poradců ČR

 

Účetnictví Poděbrady - mzdy a zpracování mezd

linka
Zpracování mezd lze i ve větší firmě nechat udělat externí účetní firmou. Se zpracováním mezd souvisí zvláštní předpisy (jiné než pro účetnictví) a i počítačové programy mají své samostatné moduly, které si musíte zakoupit, pokud tuto oblast chcete zvládnout vlastními silami. "Profíci" tomu říkají outsourcing mzdové agendy :)
 

Mzdová a personální agenda

linka

sipka příprava bankovních příkazů k převodu čistých mezd přímo na účet zaměstance

sipka vedení speciálního účtu a placení mezd z něho
 

Zastupování na úřadech (ZP, OSSZ, ÚP)

linka

sipka zastupování při běžných úkonech - komplexní

sipka zastupování při kontrolách
 

Sestavování smluv a poradenství při zaměstnávání

linka

sipka vypracování pracovních smluv a dohod

sipka vypracování výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru

sipka poradenství při volbě nejvhodnější varianty pracovního poměru, dohody apod.

sipka poradenství při výběru nejvhodnějšího způsobu odměňování
 

VÝHODY

linka

sipka omezení rizika ze strany finančního úřadu, zdravotních pojištoven a správy sociálního zabezpečení

sipka omezení rizika úniku důvěrných informací uvnitř společnosti

sipka zpracování veškerých mzdových a personálních výstupů v elektronické podobě

sipka přenesení odpovědnosti

sipka komplexní poradenský servis

 
linka
 
 
Copyright © 2015 MGR. ING. Zdeněk Hosa - PODĚBRADY - mapa webu - WEBMASTER ZMORWARE